Zoeken op naam

Achternaam Help
Tussenvoegsel Help
Voornaam Help

Introductie 'Zoeken op naam'

Het Historisch Centrum Leeuwarden biedt via het eenvoudige zoekscherm (links) de mogelijkheid aan om zowel de registers van de Burgerlijke Stand (Leeuwarden en Leeuwarderadeel) als het Bevolkingsregister (alléén Leeuwarden) op familie- en voornamen te doorzoeken. Daarnaast kunt u uw zoekopdracht verfijnen met de knop ‘uitgebreide zoekopties’. De blokjes met vraagtekentjes achter de zoekvelden geven – waneer u er met uw muis overheen beweegt - een korte en bondige uitleg met betrekking tot de zoekmogelijkheden.

Momenteel zijn alle verwijzingen naar de geboorte- (1811-1902), huwelijks- (1811-1932) en overlijdensakten (1811-1942) van de Burgerlijke Stand van zowel Leeuwarden als Leeuwarderadeel te raadplegen. De overlijdensakten van Leeuwarden zijn zelfs tot en met 1950 in te zien. De vele tienduizenden akten zijn gedigitaliseerd en aan de bijbehorende personen (lees: aktenummers) gekoppeld.

Van Leeuwarden zijn ook vijf series van het Bevolkingsregister gedigitaliseerd en op naam doorzoekbaar gemaakt. De betreffende series omvatten de perioden 1848-1859, 1859-1876, 1876-1904, 1904-1922 en 1922-1939. Aan deze laatste serie wordt nog gewerkt, naar verwachting zal deze begin 2012 gereed zijn. 

U kunt alle velden van het record met betrekking tot een gevonden persoon in een uitrolvenstertje tonen door op de betreffende regel te klikken. Door nogmaals te klikken trekt het venstertje zich weer dicht. De akten/bladzijden waarnaar vanuit de database wordt verwezen zijn doormiddel van één muisklik op de knop ‘inzien van de akte’ oproepbaar. Desgewenst kan een selectie van (een deel van) de betreffende pagina op de harde schijf van uw eigen computer worden opgeslagen. Daarnaast kunnen de delen afzonderlijk via de knop 'inzien van het registers' digitaal worden doorgebladerd.

Het Historisch Centrum Leeuwarden streeft ernaar om tezijnertijd alle primaire bronnen voor genealogisch onderzoek, waartoe ook de doop-, trouw- en begraafboeken worden gerekend, op deze wijze te presenteren, waarbij enerzijds het behoud van originelen en anderzijds een betere toegankelijkheid voor het publiek uitgangspunt zal zijn.